top of page

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement omschrijft het beleid van Vetadent omtrent het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

De privacy statement m.b.t. deze website is te vinden via deze link en het cookiebeleid via deze link.


Definities

- De kliniek: omvat de kliniek van Vetadent (Oranjestraat 13, 6461BA Kerkrade)

- Cliënt: iedere persoon die gebruikt maakt van onze diensten.

- Diensten: hieronder vallen alle nascholingen


Verzamelde gegevens

Persoonsgegevens van de cursist

  •  Titel (aanhef voor schriftelijke communicaties)

  •  Initialen

  •  Voornaam

  •  Achternaam

  •  Adresgegevens

  •  Telefoonnummer(s)

  •  E-mailadres


Opslag persoonsgegevens

-    Gegevens worden opgeslagen in een online hulpprogramma (Vetocare), met wachtwoord versleuteld. Dit veterinair management programma is speciaal aangepast aan gebruik door professionals in de dierenbranche voor het maken van afspraken en het bewaren van medische gegevens van patiënten. 


Verwerking persoonsgegevens

-     De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de uitoefening van het beroep. 


Toegang persoonsgegevens

-    Personen hebben te allen tijde het recht om hun eigen persoonsgegevens op te vragen, en een verzoek in te dienen tot aanpassing of verwijdering uit ons systeem.

bottom of page